Tác giả Trương Văn Thành

Ba tu sĩ khổ hạnh con vua và ba thiếu phụ thành Bagdad

Ba tu sĩ khổ hạnh con vua và ba thiếu phụ thành Bagdad

Ba tu sĩ khổ hạnh con vua và ba thiếu phụ thành Bagdad
Ông Dài, Ông Cộc hay Sự tích sông Kỳ Cùng

Ông Dài, Ông Cộc hay Sự tích sông Kỳ Cùng

Ông Dài, Ông Cộc hay Sự tích sông Kỳ Cùng
Sự tích bánh chưng, bánh dày

Sự tích bánh chưng, bánh dày

Sự tích bánh chưng, bánh dày
Bà chúa tuyết và cô bé mồ côi

Bà chúa tuyết và cô bé mồ côi

Bà chúa tuyết và cô bé mồ côi
Cái vết đỏ trên má công nương

Cái vết đỏ trên má công nương

Cái vết đỏ trên má công nương
Aladdin và cây đèn thần P6

Aladdin và cây đèn thần P6

Aladdin và cây đèn thần P6
Heo rừng và Thỏ

Heo rừng và Thỏ

Heo rừng và Thỏ
Rể trăn

Rể trăn

Rể trăn
Cây thông non

Cây thông non

Cây thông non
Video: Cậu bé mồ côi và bật lửa thần

Video: Cậu bé mồ côi và bật lửa thần

Video: Cậu bé mồ côi và bật lửa thần
Chuyện kể về kẻ hay ganh ghét và người bị ganh ghét

Chuyện kể về kẻ hay ganh ghét và người bị ganh ghét

Chuyện kể về kẻ hay ganh ghét và người bị ganh ghét
Ngọc Hoàng và người học trò nghèo

Ngọc Hoàng và người học trò nghèo

Ngọc Hoàng và người học trò nghèo
Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày

Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày

Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày
Truyền thuyết về hoa hồng xanh

Truyền thuyết về hoa hồng xanh

Truyền thuyết về hoa hồng xanh