Tác giả Trương Văn Thành

Sự tích bánh chưng, bánh dày

Sự tích bánh chưng, bánh dày

Sự tích bánh chưng, bánh dày
Chú Hanh lười biếng

Chú Hanh lười biếng

Chú Hanh lười biếng
Anh em họ Điền

Anh em họ Điền

Anh em họ Điền
Đám cưới chị Cáo

Đám cưới chị Cáo

Đám cưới chị Cáo
Sự tích Tết Hàn thực

Sự tích Tết Hàn thực

Sự tích Tết Hàn thực
Cổ tích loài bướm

Cổ tích loài bướm

Cổ tích loài bướm
Aladdin và cây đèn thần P6

Aladdin và cây đèn thần P6

Aladdin và cây đèn thần P6
Ngọc Hoàng và người học trò nghèo

Ngọc Hoàng và người học trò nghèo

Ngọc Hoàng và người học trò nghèo
Sư tử và lừa

Sư tử và lừa

Sư tử và lừa
Sự tích thành Lồi

Sự tích thành Lồi

Sự tích thành Lồi
Ông Dài, Ông Cộc hay Sự tích sông Kỳ Cùng

Ông Dài, Ông Cộc hay Sự tích sông Kỳ Cùng

Ông Dài, Ông Cộc hay Sự tích sông Kỳ Cùng
Rể trăn

Rể trăn

Rể trăn
Sự tích bộ lông nhím.

Sự tích bộ lông nhím.

Sự tích bộ lông nhím.
Sự tích hoa Cúc vạn thọ

Sự tích hoa Cúc vạn thọ

Sự tích hoa Cúc vạn thọ
Con nhím và bầy rắn

Con nhím và bầy rắn

Con nhím và bầy rắn