Tác giả Trương Văn Thành

Mưu ông cụ Si Ruộc

Mưu ông cụ Si Ruộc

Mưu ông cụ Si Ruộc
Ông Dài, Ông Cộc hay Sự tích sông Kỳ Cùng

Ông Dài, Ông Cộc hay Sự tích sông Kỳ Cùng

Ông Dài, Ông Cộc hay Sự tích sông Kỳ Cùng
Vận khứ hoài sơn năng trí tử, Thời lai bạch thủy khả thôi sinh

Vận khứ hoài sơn năng trí tử, Thời lai bạch thủy khả thôi sinh

Vận khứ hoài sơn năng trí tử, Thời lai bạch thủy khả thôi sinh
Chú bé chăn cừu và con cáo

Chú bé chăn cừu và con cáo

Chú bé chăn cừu và con cáo
Quạ và Thiên nga

Quạ và Thiên nga

Quạ và Thiên nga
Sự tích thành Lồi

Sự tích thành Lồi

Sự tích thành Lồi
Sự Tích Thần Núi Tản Viên

Sự Tích Thần Núi Tản Viên

Sự Tích Thần Núi Tản Viên
Anh em họ Điền

Anh em họ Điền

Anh em họ Điền
NHÀ VUA VÀ CON VẸT

NHÀ VUA VÀ CON VẸT

NHÀ VUA VÀ CON VẸT
Chồng xấu, chồng đẹp

Chồng xấu, chồng đẹp

Chồng xấu, chồng đẹp
Heo rừng và Thỏ

Heo rừng và Thỏ

Heo rừng và Thỏ
Truyện cổ tích Bà chúa tuyết

Truyện cổ tích Bà chúa tuyết

Truyện cổ tích Bà chúa tuyết
Rể trăn

Rể trăn

Rể trăn
Cô dâu đen và cô dâu trắng

Cô dâu đen và cô dâu trắng

Cô dâu đen và cô dâu trắng
Bích Câu kỳ ngộ

Bích Câu kỳ ngộ

Bích Câu kỳ ngộ