Tác giả Nguyễn Khánh Hà

Issun boshi – Chàng võ sĩ tí hon

Issun boshi – Chàng võ sĩ tí hon

Issun boshi – Chàng võ sĩ tí hon
Truyền thuyết về trái Đào

Truyền thuyết về trái Đào

Truyền thuyết về trái Đào
Sự tích đầm mực

Sự tích đầm mực

Sự tích đầm mực
Sợi vứt đi

Sợi vứt đi

Sợi vứt đi
Sự tích bưởi  năm roi

Sự tích bưởi năm roi

Sự tích bưởi năm roi
Truyện cổ tích Chú bé sao băng

Truyện cổ tích Chú bé sao băng

Truyện cổ tích Chú bé sao băng
Con gà và con hổ

Con gà và con hổ

Con gà và con hổ
Sự tích sầu riêng

Sự tích sầu riêng

Sự tích sầu riêng
Thần Chết đỡ đầu

Thần Chết đỡ đầu

Thần Chết đỡ đầu
Truyện ngụ ngôn cây bút chì

Truyện ngụ ngôn cây bút chì

Truyện ngụ ngôn cây bút chì
Cái bóng

Cái bóng

Cái bóng
Bốn cô gái muốn lấy chồng hoàng tử

Bốn cô gái muốn lấy chồng hoàng tử

Bốn cô gái muốn lấy chồng hoàng tử
Sự tích thần giữ của

Sự tích thần giữ của

Sự tích thần giữ của
Sự tích con đom đóm

Sự tích con đom đóm

Sự tích con đom đóm
Sự tích động Từ thức

Sự tích động Từ thức

Sự tích động Từ thức