Tác giả Triệu Thu Trang

Truyện cổ tích Tấm Cám

Truyện cổ tích Tấm Cám

Truyện cổ tích Tấm Cám
Người thợ đúc

Người thợ đúc

Người thợ đúc
Chiến mã và con lừa

Chiến mã và con lừa

Chiến mã và con lừa
Ông lão và con lừa

Ông lão và con lừa

Ông lão và con lừa
Nhân tham tài nhi tử, Điểu tham thực nhi vong

Nhân tham tài nhi tử, Điểu tham thực nhi vong

Nhân tham tài nhi tử, Điểu tham thực nhi vong
Chú bé nghèo dưới nấm mồ

Chú bé nghèo dưới nấm mồ

Chú bé nghèo dưới nấm mồ
Sự tích mặt trăng

Sự tích mặt trăng

Sự tích mặt trăng
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn

Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn

Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn
Cô bé bán diêm

Cô bé bán diêm

Cô bé bán diêm
Sự tích hoa Mộc Lan

Sự tích hoa Mộc Lan

Sự tích hoa Mộc Lan
Sự tích hoa nhài

Sự tích hoa nhài

Sự tích hoa nhài
Chim ưng và Cáo

Chim ưng và Cáo

Chim ưng và Cáo
Vương quốc Khỉ

Vương quốc Khỉ

Vương quốc Khỉ
Sự tích cái yên ngựa

Sự tích cái yên ngựa

Sự tích cái yên ngựa
Gã xay bột nghèo khổ và chú mèo đốm

Gã xay bột nghèo khổ và chú mèo đốm

Gã xay bột nghèo khổ và chú mèo đốm