Chuyên mục Truyện cổ tích Việt Nam - Trang 6 - Truyện hay cho bé

Ông Dài, Ông Cộc hay Sự tích sông Kỳ Cùng

Ông Dài, Ông Cộc hay Sự tích sông Kỳ Cùng

Ông Dài, Ông Cộc hay Sự tích sông Kỳ Cùng
Cái chết của bốn ông sư

Cái chết của bốn ông sư

Cái chết của bốn ông sư
Ngọc Hoàng và người học trò nghèo

Ngọc Hoàng và người học trò nghèo

Ngọc Hoàng và người học trò nghèo
Quan Âm Thị Kính

Quan Âm Thị Kính

Quan Âm Thị Kính
Sự tích vịnh Hạ Long

Sự tích vịnh Hạ Long

Sự tích vịnh Hạ Long
Sự tích bông hoa cúc

Sự tích bông hoa cúc

Sự tích bông hoa cúc
Video: Sự tích con Thạch sùng

Video: Sự tích con Thạch sùng

Video: Sự tích con Thạch sùng
Tiên đánh cờ

Tiên đánh cờ

Tiên đánh cờ
Sự tích con ve sầu

Sự tích con ve sầu

Sự tích con ve sầu
Video: Truyền thuyết Thánh Gióng

Video: Truyền thuyết Thánh Gióng

Video: Truyền thuyết Thánh Gióng
Sự tích hoa ngô đồng

Sự tích hoa ngô đồng

Sự tích hoa ngô đồng
Người thợ săn và mụ chằn

Người thợ săn và mụ chằn

Người thợ săn và mụ chằn
Đứa con trời đánh hay là truyện Tiếc gà chôn mẹ

Đứa con trời đánh hay là truyện Tiếc gà chôn mẹ

Đứa con trời đánh hay là truyện Tiếc gà chôn mẹ
Tú Uyên

Tú Uyên

Tú Uyên
Vũ trụ thuở sơ khai

Vũ trụ thuở sơ khai

Vũ trụ thuở sơ khai