Chuyên mục Truyện cổ tích Việt Nam - Trang 3 - Truyện hay cho bé

Sự tích con kiến Dương

Sự tích con kiến Dương

Sự tích con kiến Dương
Sự tích con khỉ

Sự tích con khỉ

Sự tích con khỉ
Đươm Tơ Rít

Đươm Tơ Rít

Đươm Tơ Rít
Sự tích con cóc

Sự tích con cóc

Sự tích con cóc
Bơ Lô Đu Lơ hay Truyện trầu cau

Bơ Lô Đu Lơ hay Truyện trầu cau

Bơ Lô Đu Lơ hay Truyện trầu cau
Cường Bạo Đại Vương

Cường Bạo Đại Vương

Cường Bạo Đại Vương
Viên ngọc ước và con quạ trả ơn

Viên ngọc ước và con quạ trả ơn

Viên ngọc ước và con quạ trả ơn
Ông Huyện khảo đá

Ông Huyện khảo đá

Ông Huyện khảo đá
truyện cổ tích Giao Long

truyện cổ tích Giao Long

truyện cổ tích Giao Long
Bà Chúa Ngọc

Bà Chúa Ngọc

Bà Chúa Ngọc
Sự tích thờ thần hổ

Sự tích thờ thần hổ

Sự tích thờ thần hổ
Sự tích cây cà phê

Sự tích cây cà phê

Sự tích cây cà phê
Video: Sự tích Bánh chưng bánh dày

Video: Sự tích Bánh chưng bánh dày

Video: Sự tích Bánh chưng bánh dày
Truyền thuyết Mỵ Châu – Trọng Thủy

Truyền thuyết Mỵ Châu – Trọng Thủy

Truyền thuyết Mỵ Châu – Trọng Thủy
Video: Sự tích con dế

Video: Sự tích con dế

Video: Sự tích con dế