Chuyên mục Truyện cổ tích Việt Nam - Trang 3 - Truyện hay cho bé

Sự tích cây dừa

Sự tích cây dừa

Sự tích cây dừa
Ngọc Hoàng và người học trò nghèo

Ngọc Hoàng và người học trò nghèo

Ngọc Hoàng và người học trò nghèo
Mẹ hiền con thảo

Mẹ hiền con thảo

Mẹ hiền con thảo
Lọ nước thần

Lọ nước thần

Lọ nước thần
Sự tích con Dã Tràng

Sự tích con Dã Tràng

Sự tích con Dã Tràng
Sự tích vịnh Hạ Long

Sự tích vịnh Hạ Long

Sự tích vịnh Hạ Long
Video: Truyện Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng

Video: Truyện Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng

Video: Truyện Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng
Sự tích chim Quốc

Sự tích chim Quốc

Sự tích chim Quốc
Video: Cứu vật vật trả ơn

Video: Cứu vật vật trả ơn

Video: Cứu vật vật trả ơn
Video: Sự tích con chuồn chuồn

Video: Sự tích con chuồn chuồn

Video: Sự tích con chuồn chuồn
Video: Sự tích con muỗi

Video: Sự tích con muỗi

Video: Sự tích con muỗi
Sự tích ông bình vôi

Sự tích ông bình vôi

Sự tích ông bình vôi
Sự tích chim Ða Đa

Sự tích chim Ða Đa

Sự tích chim Ða Đa
Vụ kiện châu chấu

Vụ kiện châu chấu

Vụ kiện châu chấu
To đầu mà dại, nhỏ dái mà khôn

To đầu mà dại, nhỏ dái mà khôn

To đầu mà dại, nhỏ dái mà khôn