Chuyên mục Truyện cổ tích Việt Nam - Truyện hay cho bé

Sự tích cái Lồng đèn

Sự tích cái Lồng đèn

Sự tích cái Lồng đèn
Cố Ghép

Cố Ghép

Cố Ghép
Nguyễn Khoa  Đăng

Nguyễn Khoa Đăng

Nguyễn Khoa Đăng
Vì sao ngỗng có thói quen ngủ sát nhau?

Vì sao ngỗng có thói quen ngủ sát nhau?

Vì sao ngỗng có thói quen ngủ sát nhau?
Ông Quan chăn trâu

Ông Quan chăn trâu

Ông Quan chăn trâu
Quạ và Công

Quạ và Công

Quạ và Công
Gốc Tích Tiếng Kêu Của Vạc, Cộc, Dủ Dỉ, Đa Đa Và Chuột

Gốc Tích Tiếng Kêu Của Vạc, Cộc, Dủ Dỉ, Đa Đa Và Chuột

Gốc Tích Tiếng Kêu Của Vạc, Cộc, Dủ Dỉ, Đa Đa Và Chuột
Kẻ trộm dạy học trò

Kẻ trộm dạy học trò

Kẻ trộm dạy học trò
Sự tích cái nốt dưới cổ con trâu

Sự tích cái nốt dưới cổ con trâu

Sự tích cái nốt dưới cổ con trâu
Sự tích hoa Mai vàng

Sự tích hoa Mai vàng

Sự tích hoa Mai vàng
Sự tích hòn trống mái

Sự tích hòn trống mái

Sự tích hòn trống mái
Ba chàng dũng sĩ

Ba chàng dũng sĩ

Ba chàng dũng sĩ
Cái chết của bốn ông sư

Cái chết của bốn ông sư

Cái chết của bốn ông sư
Đồng tiền Vạn Lịch

Đồng tiền Vạn Lịch

Đồng tiền Vạn Lịch
Dê Đen và Dê Trắng

Dê Đen và Dê Trắng

Dê Đen và Dê Trắng