Chuyên mục Truyện cổ tích thế giới - Trang 8 - Truyện hay cho bé

Sự tích hoa chua me đất

Sự tích hoa chua me đất

Sự tích hoa chua me đất
Những người khôn

Những người khôn

Những người khôn
Nàng công chúa bán than

Nàng công chúa bán than

Nàng công chúa bán than
Những món quà của người tí hon

Những món quà của người tí hon

Những món quà của người tí hon
Cái ấm may mắn hay sự tích con cáo đền ơn

Cái ấm may mắn hay sự tích con cáo đền ơn

Cái ấm may mắn hay sự tích con cáo đền ơn
Vua quạ

Vua quạ

Vua quạ
Lão ngày dài

Lão ngày dài

Lão ngày dài
Đứa trẻ trong mồ

Đứa trẻ trong mồ

Đứa trẻ trong mồ
Sự tích tơ hồng

Sự tích tơ hồng

Sự tích tơ hồng
Hoàng tử ếch xanh

Hoàng tử ếch xanh

Hoàng tử ếch xanh
Đôi giày hạnh phúc

Đôi giày hạnh phúc

Đôi giày hạnh phúc
12 chiến công của Hercule – Chương VI

12 chiến công của Hercule – Chương VI

12 chiến công của Hercule – Chương VI
12 chiến công của Hercule – Chương VII

12 chiến công của Hercule – Chương VII

12 chiến công của Hercule – Chương VII
12 chiến công của Hercule – Chương X

12 chiến công của Hercule – Chương X

12 chiến công của Hercule – Chương X
Ba tu sĩ khổ hạnh con vua và ba thiếu phụ thành Bagdad

Ba tu sĩ khổ hạnh con vua và ba thiếu phụ thành Bagdad

Ba tu sĩ khổ hạnh con vua và ba thiếu phụ thành Bagdad