Chuyên mục Truyện cổ tích thế giới - Trang 6 - Truyện hay cho bé

Ba hạt hồ đào

Ba hạt hồ đào

Ba hạt hồ đào
Tiền vàng rơi như sao sa

Tiền vàng rơi như sao sa

Tiền vàng rơi như sao sa
Video: Cậu bé mồ côi và bật lửa thần

Video: Cậu bé mồ côi và bật lửa thần

Video: Cậu bé mồ côi và bật lửa thần
Chiếc hộp sắt biết nói

Chiếc hộp sắt biết nói

Chiếc hộp sắt biết nói
Sự tích Thỏ Ngọc

Sự tích Thỏ Ngọc

Sự tích Thỏ Ngọc
Video: Nàng công chúa và hạt đậu

Video: Nàng công chúa và hạt đậu

Video: Nàng công chúa và hạt đậu
Sự tích cây tầm gửi

Sự tích cây tầm gửi

Sự tích cây tầm gửi
Bà chúa tuyết và cô bé mồ côi

Bà chúa tuyết và cô bé mồ côi

Bà chúa tuyết và cô bé mồ côi
Cổ tích về Bóng Đêm

Cổ tích về Bóng Đêm

Cổ tích về Bóng Đêm
Momo Tarou – Cậu bé anh hùng sinh từ quả đào

Momo Tarou – Cậu bé anh hùng sinh từ quả đào

Momo Tarou – Cậu bé anh hùng sinh từ quả đào
Tấm nệm ở tỉnh Tottori

Tấm nệm ở tỉnh Tottori

Tấm nệm ở tỉnh Tottori
Bông cúc trắng

Bông cúc trắng

Bông cúc trắng
Bên gốc liễu

Bên gốc liễu

Bên gốc liễu
Truyện nàng Pha-ti-ma

Truyện nàng Pha-ti-ma

Truyện nàng Pha-ti-ma
Sự tích Hoa Tuyết

Sự tích Hoa Tuyết

Sự tích Hoa Tuyết