Chuyên mục Truyện cổ tích thế giới - Trang 3 - Truyện hay cho bé

Ba người lùn trong rừng

Ba người lùn trong rừng

Ba người lùn trong rừng
Chuyện con nít

Chuyện con nít

Chuyện con nít
Gã thợ xay nghèo khó

Gã thợ xay nghèo khó

Gã thợ xay nghèo khó
Những món quà của người tí hon

Những món quà của người tí hon

Những món quà của người tí hon
Jôrinđơ và Jôgigơn

Jôrinđơ và Jôgigơn

Jôrinđơ và Jôgigơn
Cô kéo sợi lười biếng

Cô kéo sợi lười biếng

Cô kéo sợi lười biếng
The King of the Golden Mountain

The King of the Golden Mountain

The King of the Golden Mountain
Truyện cổ tích song ngữ: Jack và hạt đậu thần

Truyện cổ tích song ngữ: Jack và hạt đậu thần

Truyện cổ tích song ngữ: Jack và hạt đậu thần
Cô gái không có tay

Cô gái không có tay

Cô gái không có tay
Sự tích quả bí ngô mặt cười Halloween

Sự tích quả bí ngô mặt cười Halloween

Sự tích quả bí ngô mặt cười Halloween
Cô Gái Thông Minh

Cô Gái Thông Minh

Cô Gái Thông Minh
Truyện cổ tích Chú bé sao băng

Truyện cổ tích Chú bé sao băng

Truyện cổ tích Chú bé sao băng
Chú bé nghèo dưới nấm mồ

Chú bé nghèo dưới nấm mồ

Chú bé nghèo dưới nấm mồ
Những bông hoa của cô bé Ida

Những bông hoa của cô bé Ida

Những bông hoa của cô bé Ida
Sự tích chuột chù

Sự tích chuột chù

Sự tích chuột chù