Vai trò yếu tố thần kỳ trong câu chuyện sự tích bông hoa - Truyện hay cho bé