Vai trò của yếu tố thần kì trong truyện cổ tích - Truyện hay cho bé