Truyện cười là gì, đặc trưng, phân loại và tính chất truyện cười - Truyện hay cho bé